Kempton

Kempton Racecourse Aerial / Satellite Photograph